♫♪ ♫♫♪ بازارصفا ღ ღ http://bazarsafa.ir 2020-12-03T20:38:33+01:00 text/html 2016-08-26T15:29:34+01:00 bazarsafa.ir بازار صفا موضوعات سایت http://bazarsafa.ir/post/467 <font class="text4"><p align="center"><img src="http://koreapersia.co/images/bazarsafa%20web%20pic/bazarsafa%20pic%200067.jpg">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <img src="http://koreapersia.co/images/bazarsafa%20web%20pic/bazarsafa%20pic%200064.jpg">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <img src="http://koreapersia.co/images/bazarsafa%20web%20pic/bazarsafa%20pic%200066.jpg"></p> <p align="center"><a title="" href="http://safabazar.mihanblog.com/post/category/15" target="_blank">کیف&nbsp;و کفش و لباس</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a title="" href="http://safabazar.mihanblog.com/post/category/8" target="_blank">مجله آشپزی و کدبانوگری</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;<a title="" href="http://safabazar.mihanblog.com/post/category/12" target="_blank">اس ام اس و پیامک جدید</a></p> <p align="center">&nbsp;</p> <p align="center"><img src="http://koreapersia.co/images/bazarsafa%20web%20pic/bazarsafa%20pic%200059.jpg">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; <img src="http://koreapersia.co/images/bazarsafa%20web%20pic/bazarsafa%20pic%200060.jpg">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; <img src="http://koreapersia.co/images/bazarsafa%20web%20pic/bazarsafa%20pic%200063.jpg"></p> <p align="center">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <a title="" href="http://safabazar.mihanblog.com/post/category/17" target="_blank">اشعار زیبا</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <a title="" href="http://safabazar.mihanblog.com/post/category/16" target="_blank">فال و طالع بینی</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <a title="" href="http://safabazar.mihanblog.com/post/category/6" target="_blank">سلامت تغذیه پزشکی</a></p> <p align="center">&nbsp;</p> <p align="center"><img src="http://koreapersia.co/images/bazarsafa%20web%20pic/bazarsafa%20pic%200061.jpg">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <img src="http://koreapersia.co/images/bazarsafa%20web%20pic/bazarsafa%20pic%200065.jpg">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <img src="http://koreapersia.co/images/bazarsafa%20web%20pic/bazarsafa%20pic%200068.jpg"></p> <p align="center">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <a title="" href="http://safabazar.mihanblog.com/post/category/13" target="_blank">آرایش و پیرایش&nbsp;</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <a title="" href="http://safabazar.mihanblog.com/post/category/18" target="_blank">آرامش های زندگی</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <a title="" href="http://safabazar.mihanblog.com/post/category/9" target="_blank">مهارت ارتباطی زنان و مردان</a></p> <p align="center"><br></p> <p align="center">&nbsp;</p></font> text/html 2016-04-14T02:51:37+01:00 bazarsafa.ir بازار صفا لباس مجلسی ارغوانی http://bazarsafa.ir/post/466 <p><font color="#800000" face="Tahoma"><strong>مدل لباس مجلسی ارغوانی رنگ</strong></font></p><p align="justify"><font face="Tahoma">پوشاک بدن انسان را از آب و هوا و دیگر مخاطرات موجود در طبیعت حفظ می‌کند. همچنین پوشاک می‌توانند برای راحتی، حجب و حیا و نیز برای ایمنی مورد استفاده قرار گیرند. همچنین می‌توانند نشان دهدهٔ باورهای مذهبی، فرهنگی و دیگر معانی اجتماعی باشند. امروزه استفاده از پوشاک بیشتر به خاطر پیروی از مد و شیک‌پوشی است تا به خاطر راحتی و دیگر استفاده‌های آن . لباس های زیر توسط طراح معروف&nbsp;کره جنوبی طراحی و دوخت شده&nbsp;.</font>&nbsp;</p><p align="center"><img alt="" src="http://koreapersia.co/images/images/bazaresafa%20image%20other/bazaresafa%20pics%2000015.jpg"></p><p align="center"><font face="Tahoma">مدل&nbsp;جلوی لباس شیک مجلسی ارغوانی رنگ سال 2015</font></p><p align="center"><img alt="" src="http://koreapersia.co/images/images/bazaresafa%20image%20other/bazaresafa%20pics%2000016.jpg"></p><p align="center"><font face="Tahoma">مدل&nbsp;پشت لباس شیک مجلسی ارغوانی رنگ سال 2015</font></p><p align="center"><img alt="" src="http://koreapersia.co/images/images/bazaresafa%20image%20other/bazaresafa%20pics%2000017.jpg"></p><p align="center"><font face="Tahoma">مدل&nbsp;کیف ست با لباس شیک مجلسی ارغوانی رنگ سال 2015</font></p><p align="center"><img alt="" src="http://koreapersia.co/images/images/bazaresafa%20image%20other/bazaresafa%20pics%2000014.jpg"></p><p align="center"><font face="Tahoma">مدل&nbsp;گردنبند ست با لباس شیک مجلسی ارغوانی رنگ سال 2015</font></p><p align="center">&nbsp;</p> text/html 2016-04-14T02:50:25+01:00 bazarsafa.ir بازار صفا مدل لباس مجلسی ارغوانی رنگ http://bazarsafa.ir/post/465 <p align="center"> <br></p><p><font color="#800000" face="Tahoma"><strong>مدل تاپ تونیک تروپید با رنگ ترکیبی</strong></font></p><p align="justify"><font face="Tahoma">پوشاک بدن انسان را از آب و هوا و دیگر مخاطرات موجود در طبیعت حفظ می‌کند. همچنین پوشاک می‌توانند برای راحتی، حجب و حیا و نیز برای ایمنی مورد استفاده قرار گیرند. همچنین می‌توانند نشان دهدهٔ باورهای مذهبی، فرهنگی و دیگر معانی اجتماعی باشند. امروزه استفاده از پوشاک بیشتر به خاطر پیروی از مد و شیک‌پوشی است تا به خاطر راحتی و دیگر استفاده‌های آن . لباس های زیر توسط طراح معروف&nbsp;کره جنوبی طراحی و دوخت شده&nbsp;.</font>&nbsp;</p><p align="center"><img alt="" src="http://koreapersia.co/images/images/bazaresafa%20image%20other/bazaresafa%20pics%2000007.jpg"></p><p align="center"><font face="Tahoma">مدل جلوی&nbsp;لباس تاپ تونیک تروپید مشکی خاکستری</font></p><p align="center"><img alt="" src="http://koreapersia.co/images/images/bazaresafa%20image%20other/bazaresafa%20pics%2000008.jpg"></p><p align="center"><font face="Tahoma">مدل پشت لباس تاپ تونیک تروپید مشکی خاکستری</font></p><p align="center"><img alt="" src="http://koreapersia.co/images/images/bazaresafa%20image%20other/bazaresafa%20pics%2000006.jpg"></p><p align="center"><font face="Tahoma">مدل&nbsp;جواهرات ست با&nbsp;لباس تاپ تونیک تروپید مشکی خاکستری</font></p><p align="center"><img alt="" src="http://koreapersia.co/images/images/bazaresafa%20image%20other/bazaresafa%20pics%2000009.jpg"></p><p align="center"><font face="Tahoma">مدل&nbsp;بدون تنخور&nbsp;لباس تاپ تونیک تروپید مشکی خاکستری</font></p> text/html 2016-04-14T02:47:59+01:00 bazarsafa.ir بازار صفا میکاپ و لباس هندی مدل آرزویی http://bazarsafa.ir/post/464 <p align="center"> <br></p><p align="center">&nbsp;</p><p align="center"><img alt="" src="http://koreapersia.co/images/images/bazaresafa%20image%20other/bazaresafa%20pics%20000182.jpg"></p><p align="center">&nbsp;<font face="Tahoma">تصاویر زیبا از میکاپ و فشن لباس هندی طراح و مدل آرزویی</font></p><p align="center"><font face="Tahoma"><img alt="" src="http://koreapersia.co/images/images/bazaresafa%20image%20other/bazaresafa%20pics%20000183.jpg"></font></p><p><font face="Tahoma"></font><p align="center"><font face="Tahoma">&nbsp;<font face="Tahoma">تصاویر زیبا از میکاپ و فشن لباس هندی طراح و مدل آرزویی</font></font></p><font face="Tahoma"><p align="center"><font face="Tahoma"><img alt="" src="http://koreapersia.co/images/images/bazaresafa%20image%20other/bazaresafa%20pics%20000184.jpg"></font></p><font face="Tahoma"><p align="center">&nbsp;<font face="Tahoma">تصاویر زیبا از میکاپ و فشن لباس هندی طراح و مدل آرزویی</font></p><p align="center"><br></p></font><p align="center"> <br></p><p align="center"><font face="Tahoma"><img alt="" src="http://koreapersia.co/images/images/bazaresafa%20image%20other/bazaresafa%20pics%20000185.jpg"></font></p><font face="Tahoma"><p align="center">&nbsp;<font face="Tahoma">تصاویر زیبا از میکاپ و فشن لباس هندی طراح و مدل آرزویی</font></p><p align="center"><font face="Tahoma"><img alt="" src="http://koreapersia.co/images/images/bazaresafa%20image%20other/bazaresafa%20pics%20000186.jpg"></font></p><font face="Tahoma"><p align="center">&nbsp;<font face="Tahoma">تصاویر زیبا از میکاپ و فشن لباس هندی طراح و مدل آرزویی</font></p><p align="center"><font face="Tahoma"><img alt="" src="http://koreapersia.co/images/images/bazaresafa%20image%20other/bazaresafa%20pics%20000187.jpg"></font></p><font face="Tahoma"><p align="center">&nbsp;<font face="Tahoma">تصاویر زیبا از میکاپ و فشن لباس هندی طراح و مدل آرزویی</font></p><p align="center"><font face="Tahoma"><img alt="" src="http://koreapersia.co/images/images/bazaresafa%20image%20other/bazaresafa%20pics%20000188.jpg"></font></p><font face="Tahoma"><p align="center">&nbsp;<font face="Tahoma">تصاویر زیبا از میکاپ و فشن لباس هندی طراح و مدل آرزویی</font></p><p align="center"><font face="Tahoma"><img alt="" src="http://koreapersia.co/images/images/bazaresafa%20image%20other/bazaresafa%20pics%20000190.jpg"></font></p><font face="Tahoma"><p align="center">&nbsp;<font face="Tahoma">تصاویر زیبا از میکاپ و فشن لباس هندی طراح و مدل آرزویی</font></p></font></font><p align="center"><img alt="" src="http://koreapersia.co/images/images/bazaresafa%20image%20other/bazaresafa%20pics%20000191.jpg"><br></p></font><p align="center"><br></p></font><p align="center"><br></p></font><p align="center"><br></p></font><p><br></p><p align="center">&nbsp;</p> text/html 2016-04-14T02:45:36+01:00 bazarsafa.ir بازار صفا تصاویر زیبا از میکاپ و لباس هندی مجلسی طراح ناتاشا http://bazarsafa.ir/post/463 <p align="center"> <br></p><p>&nbsp;</p><p align="center"><img alt="" src="http://koreapersia.co/images/images/bazaresafa%20image%20other/bazaresafa%20pics%20000200.jpg"></p><p align="center"><font face="Tahoma">تصاویر زیبا از میکاپ و لباس هندی مجلسی طراح ناتاشا</font></p><p align="center"><img alt="" src="http://koreapersia.co/images/images/bazaresafa%20image%20other/bazaresafa%20pics%20000204.jpg"></p><p align="center"><font face="Tahoma">تصاویر زیبا از میکاپ و لباس هندی مجلسی طراح ناتاشا</font></p><p align="center"><img alt="" src="http://koreapersia.co/images/images/bazaresafa%20image%20other/bazaresafa%20pics%20000206.jpg"></p><p align="center"><font face="Tahoma">تصاویر زیبا از میکاپ و لباس هندی مجلسی طراح ناتاشا</font></p><p align="center"><img alt="" src="http://koreapersia.co/images/images/bazaresafa%20image%20other/bazaresafa%20pics%20000201.jpg"></p><p align="center"><font face="Tahoma">تصاویر زیبا از میکاپ و لباس هندی مجلسی طراح ناتاشا</font></p><p align="center"><img alt="" src="http://koreapersia.co/images/images/bazaresafa%20image%20other/bazaresafa%20pics%20000202.jpg"></p><p align="center"><font face="Tahoma">تصاویر زیبا از میکاپ و لباس هندی مجلسی طراح ناتاشا</font></p><p align="center"><img alt="" src="http://koreapersia.co/images/images/bazaresafa%20image%20other/bazaresafa%20pics%20000205.jpg"></p><p align="center"><font face="Tahoma">تصاویر زیبا از میکاپ و لباس هندی مجلسی طراح ناتاشا</font></p> text/html 2016-04-14T02:43:35+01:00 bazarsafa.ir بازار صفا فوت و فن استفاده از کرم پودرها را بدانید http://bazarsafa.ir/post/462 <p align="center"> <img src="http://koreapersia.co/images/images/bazaresafa%20image%20other/bazaresafa%20pics%20000198.jpg"></p><p align="center"><br></p><p align="center"><br></p><p><img width="130" height="100" alt="فوت و فن استفاده از کرم پودرها را بدانید!" src="http://www.niksalehi.com/zibaee/khabar/kerem.poodr.213.JPG" border="0"> </p><p align="justify"><a href="http://www.niksalehi.com/zibaee/archives/017446.php"><strong>کرم‌پودر</strong></a></p><p align="justify">پایه و زیرسازی خوب، جزو اصلی هر آرایش است. در واقع این قسمت از آرایش همانند بوم نقاشی است که امکان به وجود آوردن بقیه کار را فراهم ‌می‌سازد. فون زیرسازی، بلافاصله باعث بهبود ظاهر پوست می‌شود و عیوب جزیی صورت را پوشش می‌دهد و حتی قابلیت محافظت از پوست در برابر اشعه‌های مضر آفتاب را دارد. کاربرد این محصولات بسیار وسیع است اما دانستن راهکارهایی برای پیدا کردن بهترین پایه آرایش که با نوع و رنگ پوست مناسب باشد، بسیار مفید و از نکات ضروری‌است که باید به آن توجه داشت.</p><p align="justify"><br>صرف‌نظر از رنگ پوست خود به دنبال محصولاتی باشید که در طیف رنگی خنثی(بی‌رنگ و یا طبیعی) قرار می‌گیرند. در این گروه از محصولات، سایه مشهودی از رنگ‌های صورتی، هلویی،نارنجی، خاکستری، مسی و… دیده نمی‌شود. فون زیرسازی پوست با سایه رنگی باعث می‌شود رنگ صورت شما مصنوعی به نظر برسد و در بعضی از موارد، انگار چهره با ماسک پوشانده‌ شده است؛ پس مراقب باشید این اشتباه رایج آرایشگری را زیاد تکرار نکنید و هنگام خرید، این نکته را به یاد داشته باشید.<br>بررسی‌ها نشان می‌دهد، همه ادعاهای شرکت‌های تولیدی درباره نحوه عملکرد محصولاتشان درست نیست و معمولا همراه با اغراق است؛ همچنین نوع محصولات زیرسازی متناسب با پایه و اساس پوست شما که روی&nbsp; این محصولات درج شده‌است، تمام و کمال کارایی ندارند؛ به عنوان مثال از یک فون زیرسازی برای پوست‌های چرب، نمی‌توان انتظار داشت همه روزه پوست را مات نگه‌دارد یا اگر شما دارای پوست خشک هستید، نمی‌توانید انتظار داشته باشید که همیشه پوست شما مرطوب باشد.</p><p align="justify"><br><strong>استفاده از رنگ اشتباه:</strong><br>همانطور که در ابتدای گزارش گفته شد، بهترین فون زیرسازی، فون با طیف رنگی خنثی است. فون‌های زیرسازی با رنگی طبیعی، تقریبا برای تمام طیف‌های رنگی پوست مناسب است. اکثر خانم‌ها گمان می‌کنند، فون زیرسازی باید دقیقا همرنگ پوست صورتشان باشد؛ در حالی که این یک اشتباه است و صورتشان را مانند ماسک می‌کند.اگر از فون با طیف رنگی طبیعی یا خنثی استفاده کنید، رنگ پوستتان طبیعی‌تر جلوه ‌می‌کند.</p><p align="justify"><br>مطمئن باشیدکه تمام قسمت‌های صورت را پوشش می‌دهید!<br>نقاطی که ممکن است هنگام پوشش جا بماند خط مو، پشت لب و اطراف چشم است؛ همچنین بهتر است پس از پوشش کل صورت، نتیجه را در نور طبیعی بررسی کنید.<br>قبل از استفاده از فون زیرسازی، پوست خود را تمیز و آماده کنید.</p><p align="justify"><br>به عنوان مثال اگر پوست شما معمولی یا خشک است، می‌توانید با ژل یا سرم مرطوب  کننده، صورت خود را بشویید و سپس از فون زیرسازی استفاده‌کنید.همچنین اگر پوست صورت شما چرب است، قبل از مصرف فون، با استفاده از تونر مناسب، صورت خود را بشویید.</p><p align="justify"><br><strong>استفاده بیش از حد از فون زیرسازی:</strong><br>استفاده از فون‌های آرایشی بسیار وسوسه‌انگیز است؛ به‌خصوص اگر پوست شما به آن احتیاج داشته باشد اما نباید فراموش کرد استفاده بیش از حد از آنها، نه‌تنها عیوب صورت را نمی‌پوشاند، بلکه چهره را ناخوشایند یا غیرطبیعی نشان ‌می‌دهد؛ پس باید توجه داشت استفاده کمتر از این محصولات، چهره را طبیعی‌تر نشان می‌دهد.</p><p align="justify"><br><strong>پوشاندن گردن با فون زیرسازی:</strong><br>گردن جایی مناسب برای آرایش کردن نیست؛ بنابراین اگر به اشتباه گردن خود را باکرم‌پودر یا دیگرمحصولات آرایشی می‌پوشانید کار اشتباهی می‌کنید. اگر بنا به دلایلی مجبورید،گردن خود را با این محصولات بپوشانید، بهتر است از فون مخصوص گردن استفاده کنید؛ زیرا رنگ پوست صورت معمولا با رنگ گردن تفاوت دارد.(تیره‌تر یا روشن‌تر است.)<br><strong>عدم پوشش مناسب:</strong><br>فون زیرسازی ممکن است روی تمام سطح صورت پخش نشود؛ بنابراین&nbsp; روی صورت سایه-روشن ایجاد می‌کند؛ همچنین اگر تمام قسمت‌ها و خطوط صورت پوشانده نشود و یا بیش‌از اندازه روی هم انباشته شود چهره شما را تحت تاثیر قرار می‌دهد.</p><p align="justify">مجله زندگی ایده آل</p> text/html 2016-04-14T02:40:11+01:00 bazarsafa.ir بازار صفا رنگ لاک ناخن هایتان در مورد شما چه می گویند http://bazarsafa.ir/post/461 <p align="center"><br></p><p align="center"><img src="http://koreapersia.co/images/images/bazaresafa%20image%20other/bazaresafa%20pics%20000195.jpg"></p><p align="center"><br></p><p><img width="130" height="100" alt="رنگ لاک ناخن هایتان در مورد شما چه می گویند؟" src="http://www.niksalehi.com/zibaee/khabar/lak.nakhon.23313.JPG" border="0"> </p><p align="justify"><strong><a href="http://www.niksalehi.com/hamechiz/archives/247923.php">لاک ناخن</a></strong></p><p align="justify">انتخاب رنگ لباس، کفش و ناخن و.. رابطه مستقیم با روحیات و شخصیت افراد دارد. شما می توانید با دنبال کردن این مطلب در مورد روحیات خانم ها بیشتر بدانید.</p><p align="justify"><strong>1.گلبهی</strong></p><p align="justify"><a href="http://www.niksalehi.com/hamechiz/archives/247923.php"><strong>لاک ناخن</strong></a> گلبهی رنگ، لاکی است که برای موقعیت های گوناگون استفاده می شود. به عنوان مثال اگر می خواهید در جلسه ای رسمی شرکت کنید اما نمی خواهید لاک دست تان خیلی توی چشم باشد، این رنگ لاک بهترین انتخاب برای شما است. لاک گلبهی را می توانید در هر فصلی از سال استفاده کنید و همیشه دستانی زیبا و مرتب داشته باشید. افرادی که تمایل زیادی به لاک گلبهی دارند، افرادی آرام، رمانیتک و در عین حال زیرک و باهوش هستند. </p><p align="justify"><br><strong>2.لاک قرمز</strong></p><p align="justify">لاک قرمزهمیشه در چشم است و فردی که از این رنگ <a href="http://www.niksalehi.com/hamechiz/archives/247923.php"><strong>لاک ناخن</strong></a> استفاده می کن، از اعتماد به نفس بالایی بر خوردار است و دوست دارد که همیشه نظر دیگران را به خود جلب کند.&nbsp; این رنگ کلاسیک را در تابستان با نارنجی و در زمستان با بنفش ست کنید. </p><p align="justify"><br><strong>3.لاک سفید</strong> </p><p align="justify">لاک سفید رنگ برای افرادی که از محدودیت ها گریزانند، مناسب است. شما با این رنگ لاک در تابستان زیبا و شاداب و در زمستان کلاسیک و شیک به نظر خواهید رسید. افرادی که مانیکور سفید را برای دست های خود انتخاب می کنند، افرادی هستند که به ظاهر خود اهمیت بسیاری می دهند و برای زیباتر شدن خود وقت می گذارند. شما این افراد را بیش از دیگران در آرایشگاههای زنانه خواهید دید.</p><p align="justify"><br><strong>4.لاک بی رنگ</strong></p><p align="justify">از نظر این افراد، لاک بی رنگ بهتر از لاک های رنگی اما خراب و خرد شده است. خانم هایی که از لاک بی رنگ استفاده می کنند، افرادی هستند که به ظاهر خود اهمیت می دهند اما زمان کافی برای آراستن خود ندارند به همین دلیل به سراغ لاک بی رنگ که دردسرش از دیگر لاک ها کمتر است، می روند.</p><p align="justify"><br><strong>5.لاک طرح دار</strong></p><p align="justify">خانم هایی که ناخن های خود را به شکل های مختلف طراحی می کنند، افراد ریسک پذیری هستند که برای خود و زیبایی شان اهمیت زیادی قائلند. آنها از ساعت ها وقت گذراندن در سالن های زیبایی لذت می برند و دوست دارند همیشه متفاوت تر از دیگران دیده شوند. اگر وقت کافی ندارید و برای بیرون رفتن از آرایشگاه عجله می کنید، بهتر است فکر لاک های طرح دار را از سرتان بیرون کنید.</p><p align="justify"><br><strong>6.لاک یاقوتی</strong></p><p align="justify">رنگ های یاقوتی، سبز زمرد و بنفش، نسبت به رنگ های کلاسیک قرمز و صورتی، به روز تر هستند. افرادی که دوست دارند همیشه روی مد باشند، این رنگ ها را می پسندند. اما اگر فکر می کنید این رنگ لاک به دست هایتان نمی آید، آن را روی پاهایتان امتحان کنید.</p><p align="justify"><br><strong>7.لاک نئون</strong></p><p align="justify">لاک های نئون برای میهمانی و مسافرت ها جان می دهد. اگر شاغل هستید، برای تنوع در اوقات فراغت تان، این لاک را امتحان کنید. رنگ های شاد و روشن حس جوانی و شادابی را به شما منتقل می کنند.</p><p align="justify"><br><strong>8.لاک مشکی</strong></p><p align="justify">همان طور که لباس های مشکی حس قدرت و اختیار را منتقل می کنند، لاک مشکی هم نشاندهنده این است که شما فرد سرسختی هستید که خودتان را زود نمی بازید و هیچکس توانایی مقابله با شما را ندارد.. اگر می خواهید این لاک را با رنگ های دیگر ست کنید، ما رنگ آبی و خاکستری را به شما پیشنهاد می دهیم. این رنگ تقریبا با تمام رنگ ها جور در می آید و زیبا و شیک به نظر می رسد.</p><p align="center"><br></p> text/html 2016-04-14T02:36:58+01:00 bazarsafa.ir بازار صفا انتخاب رنگ ریمل و سایه در آرایش چشم http://bazarsafa.ir/post/460 <p align="center"> <img src="http://koreapersia.co/images/images/bazaresafa%20image%20other/bazaresafa%20pics%20000193.jpg"></p><p align="center"><br></p><p align="justify"><strong><a href="http://www.niksalehi.com/zibaee/archives/016237.php">آرایش چشم</a></strong></p><p align="justify"><strong>آرایش چشم قهوه ای : سایه طلایی و ریمل بنفش</strong></p><p align="justify">اگر چشمان شما قهوه ای تیره است بهترین ترکیب رنگی سایه و ریمل برای چشمان شما سایه طلایی بژ و ریمل بنفش تیره است. این ریمل رنگی باعث می شود رنگ چشم شما بیشتر نمایان شود.</p><p align="justify"><strong><a href="http://www.niksalehi.com/zibaee/archives/016237.php">آرایش چشم</a> آبی : سایه مسی و ریمل سورمه ای یا آبی کاربنی</strong></p><p align="justify">ترکیب رنگی بین مسی و آبی کاربنی، رنگ آبی چشم شما را بیشتر از قبل نمایان می کند.</p><p align="justify"><strong>آرایش چشم سبز : سایه قهوه ای با ریمل عنابی</strong></p><p align="justify">سایه قهوه ای یکی از بهترین انتخاب ها برای چشم سبز است و رنگ سبز چشم را نمایان می کند. در چرخه رنگ ها هم رنگ سبز و قرمز رنگ های مکمل هستند و به همین دلیل برای ریمل بهترین رنگ، رنگ عنابی است که ته رنگی از قرمز دارد.</p><p align="justify"><strong><a href="http://www.niksalehi.com/zibaee/archives/016237.php">آرایش چشم</a> سبز آبی که ترکیبی هم از رنگ قهوه ای دارد : سایه بنفش و ریمل قهوه ای</strong></p><p align="justify">این رنگ چشم، ترکیبی از چند رنگ است و بهترین سایه برای آن بنفش است. چون ته رنگی هماز رنگ قهوه ای دارد، ریمل قهوه ای بهترین گزینه است.</p><p align="justify"><strong>آرایش چشم کهربایی : سایه قهوه ای طلایی با ریمل آبی</strong></p><p align="justify">سایه قهوه ای طلایی که با ریمل آبی رنگ ترکیب شود چشم های کهربایی را مانند بلورهای طلا درخشان می کند.</p><p align="center"><br></p><p align="center"><br></p> text/html 2011-06-18T00:26:24+01:00 bazarsafa.ir بازار صفا نیاز هایم فدای تو http://bazarsafa.ir/post/307 <P align=center><IMG src="http://up.iranblog.com/images/j5o1l0wcfoshgcv6dcx0.jpg"></P> <P align=center>&nbsp;</P> <P align=justify>هنگامی که زن و شوهر، هر دو مایل باشند که با ارزشهای یکدیگر کنار بیایند و زمینه ی مشترک و مساعدی بیافرینند، می توانند تفاهم را کسب کنند.. همسرانی در نجات رابطه شان موفق بودند که مصالحه کردن و «سازش» برای آنها، «فدا کردن» نیازهایشان معنا نشده بود؛ بلکه به معنای صحه گذاشتن به آنها، تقویت و بهبود آنها و در نهایت برآورده کردن مسالمت آمیز آنها بود.</P> <P align=justify></P> <P align=justify>احتیاط: در اینجا توصیه ما به شما این است که آن دسته از ارزشهایتان را که احساس می کنید قسمتی از وجود شما شده اند، هرگز به هیچ وجه کنار نگذارید. زیر پا گذاشتن آنچه که به آن اعتقاد دارید، آنهم تنها به منظور حفظ آرامش، در درازمدت نتیجه عکس خواهد داد.<BR>اگر توقع داشته باشیم که از همان روز های ابتدایی انتظاراتمان به صورت تمام و کمال اجرایی شود ممکن است در همسرمان نوعی مقاومت را ایجاد کنیم که صرفا به مشاجره میانجامد.</P> <P align=justify>به عنوان مثال چنانچه «سلامت» و مراقبت از خودتان، یکی از ارزشهای مطلوب شما به حساب می آید، اما همسرتان علاقه ی چندانی به تغییر نشان نمی دهد، شما به هیچ وجه نمی بایست سعی کنید که خود را شبیه او کنید و به بدن خودتان آسیب برسانید. این ایده ی خوبی است که ارزشهایمان را هر چند هرازگاهی مورد بازنگری قرار دهیم و اگر جا برای تغییر دارید، که چه بهتر. اما این کار را فقط به خاطر خودتان انجام دهید نه برای خوشحالی همسرتان یا حفظ رابطه.</P> <P align=justify>چه وقت موفق نخواهد بود.</P> <P align=justify></P> <P align=justify>بعضی از زوجها آنچنان در دیدگاهها، طرز تفکر و دیگر جزئیات متفاوت هستند که اساساً محال است بتوانند با یکدیگر زندگی کنند. مریم زنی خوش صحبت و زیبا بود که از یک روستا به شهر آمده بود و با علی ازدواج کرده بود. در ابتدا علی با تصویر ذهنی مریم از یک همسر ایده آل مطابقت داشت: جذاب، تحصیلکرده و بسیار مؤدب. به مجرد اینکه ازدواج کردند، همه چیز عوض شد: علی محتاط تر و متوقع تر شد و از مریم انتظار داشت که هم تمام وقت بیرون کار کند و هم کارهای خانه را انجام دهد .<BR>همسران</P> <P align=justify>همینکه مریم با فرهنگ و آداب و رسوم خانوادگی علی بیشتر آشنا شد دیگر براستی نگران و معذب گردید. واقعیت این بود که علی هرگز زیاد هم عوض نشده بود، بلکه حال که ازدواج کرده بودند و با یکدیگر زندگی می کردند ارزشهای علی در ارتباط با ازدواج و اداره ی خانواده فرصتی یافته بودند تا آشکار شوند. مریم سعی می کرد تا درد و نگرانی رو به افزایش خود را نادیده بگیرد؛ و بعد از یک جلسه مشاوره ، با این حقیقت دردناک مواجه شد که او و علی از سیستمهای ارزشی کاملاً متفاوتی برخوردار بودند و توانست چیزهای بیشتری راجع به زمینه های فرهنگی او بفهمد. مریم درس مهم و در عین حال دردناکی از علی آموخت: او می بایست که در ابتدای رابطه چیزهای بیشتر راجع به ارزشهای همسر آینده ی خود بفهمد.</P> <P align=justify></P> <P align=justify>و حالا در این شرایط هر دو طرف در رابطه باید انتظارات مقابل را در نظر بگیرند . ضمن آنکه در موقعیتی که الگو های زندگی همسران با هم متفاوت است باید در پیاده کردن توقعات شخصی مسیری ملایم را در نظر گرفت و روشی تدریجی را اجرا نمود . اگر توقع داشته باشیم که از همان روز های ابتدایی انتظاراتمان به صورت تمام و کمال اجرایی شود ممکن است در همسرمان نوعی مقاومت را ایجاد کنیم که صرفا به مشاجره میانجامد.</P> <P align=justify>&nbsp;</P> <P align=center><A title="" href="http://www.safabazar.co/" target=_blank><IMG src="http://www.bazarsafa.co/images/ax/tabligh%20safabazar.jpg"></A></P> text/html 2011-06-17T00:14:40+01:00 bazarsafa.ir بازار صفا رموز شاد کردن خانم ها http://bazarsafa.ir/post/305 <P align=center><IMG src="http://up.iranblog.com/images/xbl5sm1fd3t4fsetmtso.jpg">&nbsp;</P> <P align=center>&nbsp;</P> <P align=justify>با اجرای روش های زیر می توانید همسر خود را شاد کنید و به خواسته هایش جامع عمل بپوشانید:</P> <P align=justify>&nbsp;</P> <P align=justify></P> <P align=justify><STRONG>هر روز به او بگویید که دوستش دارید</STRONG></P> <P align=justify>هر کسی دوست دارد تایید شود و بداند که اطرافیان او را دوست دارند .بهترین راه برای تایید همسرتان که برایش بسیار مهم است اینکه خیلی ساده هر روز به او بگویید دوستش دارید . گاهی دستانش را بفشارید و این جمله را زمانی که شما را بدرقه می کند بگویید.</P> <P align=justify></P> <P align=justify><STRONG>درک کردن </STRONG></P> <P align=justify>روزهایی هست که همسرتان اشتباهاتی انجام دهد و یا کمتر به شما رسیدگی کند . همیشه به خاطر داشته باشید که هیچ کس کامل نیست . در این مواقع خواسته همسرتان این است که او را درک کنید .</P> <P align=justify><STRONG>بخشش داشتن</STRONG></P> <P align=justify>وقتی از شما خطایی سر می زند اظهار تاسف کنید. وقتی هم که تقصیر از شما نیست باز هم اظهار تاسف کنید!</P> <P align=justify></P> <P align=justify><STRONG>لبخند</STRONG></P> <P align=justify>وقتی اوضاع قمر در عقرب است، لبخند را فراموش نکنید. اگر بخندید دنیا هم با شما می خندد و اگر گریه کنید یقین بدانید که دنیا شما را تنها خواهد گذاشت.بدانید زمانی که همسرتان از سر درد شکایت می کند، چاره سر درد او قرص مسکن نیست، بلکه یک لبخند است.</P> <P align=justify><STRONG>گفتگو کنید</STRONG></P> <P align=justify>نگذارید کار به جایی برسد که هیچ حرفی با همسرتان نداشته باشید درباره بچه‌ها کارتان و حتی آب و هوا با هم صحبت کنید. چرا که گفتگو نکردن اولین جرقه‌های یک رابطه سرد است.</P> <P align=justify><STRONG>نوشتن</STRONG></P> <P align=justify>هرگز با همسرتان نجنگید، چون امکان ندارد در جنگ برنده شوید. در عوض از قلم برای نوشتن آن چه در ذهن دارید استفاده کنید. بعد آن را به همراه شاخه ای گل تحویل او بدهید.</P> <P align=justify><STRONG>سوال</STRONG></P> <P align=justify>هر روز از همسر خود سوال کنید که چه کاری می توانید برایش انجام دهید.</P> <P align=justify></P> <P align=justify><STRONG>بیشتر بگویید بله به جای نه</STRONG></P> <P align=justify>عادت به منفی نگری و مخالفت شما را از عزیزانتان دور می کند . سعی کنید دربرابر بعضی خواسته‌ها نه نگویید .با گفتن همین کلمه ساده بله همسرتان را متعجب و خوشحال کنید.</P> <P align=justify><BR><STRONG>خوب گوش دهید</STRONG></P> <P align=justify>همسرتان را با این مهارت میتوانید عاشق تر کنید . همسر شما فقط گوش‌های شما را برای شنیدن نمیخواهد بلکه باید با قلبتان به او گوش دهید و او را بفهمید .</P> <P align=justify></P> <P align=justify><STRONG>وقت و زمان </STRONG></P> <P align=justify>این زمان به دست شما محقق می‌شود و باید کیفیت با هم بودن را بالا ببرید یعنی تمام طرح‌ها و برنامه‌های آن روز را به میل آنها هماهنگ کنید . فقط خالی کردن برنامه روزانه برای با هم بودن کافی نیست بلکه باید برای این زمان برنامه ریزی کنید و به خود ثابت کنید که برای عزیزترین‌های زندگی تان عشق و احترام قائلید.</P> <P align=justify></P> <P align=justify><STRONG>دلبستگی و مهربانی</STRONG></P> <P align=justify>چقدر در طول روز به همسرتان میگویید لطفا یا متشکرم یا اورا میبوسید . متاسفانه بعضی از زوجین فراموش میکنند با هم مهربان باشند و این کلید موفقیت را در زندگی از دست میدهند .</P> <P align=justify></P> <P align=justify><STRONG>تشکر</STRONG></P> <P align=justify>خسیس نباشید و در ستایش همسر خود دست و دلباز باشید.از تلاش های همسرتان تشکر کنید و ببینید این تشکر تا چه حد موثر واقع می شود.به جای هدایای گرانبها، وقت خود را در اختیار همسرتان قرار دهید. نشان دهید که به او توجه دارید، حتی پس از یک روز کار سخت! برای او هدیه ای ببرید حتی یک شاخه گل به این ترتیب او خوش اخلاق می ماند.</P> <P align=justify><STRONG>تفکر مثبت</STRONG></P> <P align=justify>به این فکر کنید که همسر شما زن خیلی خوبی است، مادری بسیار خوب، عروسی بهتر از دیگر عروس ها و اگر به این طرز فکر ادامه دهید، او همین طور خواهد شد.</P> <P align=justify><STRONG>احترام به تنهایی و خلوت یکدیگر</STRONG></P> <P align=justify>همسر خود را تشویق کنید و کمک کنید تا استعدادهای پنهانی او شکوفا شود. بگذارید در این اوغات فراغت به خود و خواسته‌های شخصی اش برسد.</P> <P align=justify><STRONG>بعضی از وظایف خانه و کودک را با هم تقسیم کنید</STRONG></P> <P align=justify>یکی از مهمترین دعواهای زناشویی بر سر همین مساله جزئی است.خرده کاری‌های خانه و بچه‌ها تنها مسائل همسرتان نیستند چه خوب است کمی غرور و سابقه خانودگی خود را کنار بگذارید و با این کار زندگی شیرین تری داشته باشید . شاید اوائل سخت باشد اما خود کم کم معجزه اندک کمک به همسر را خواهید دید.</P> <P align=justify></P> <P align=justify><STRONG>اوقات فراغت و برنامه ریزی</STRONG></P> <P align=justify>اگر همسر شما شاغل است ساعات بیکاری او و اگر همسرتان شاغل نیست خود به او مرخصی دهید . این روزها بگذارید او آزاد باشد و نگران بچه‌ها ، شما ؛ خانه ؛ و .. نباشد . بگذارید در این اوغات فراغت به خود و خواسته‌های شخصی اش برسد .</P> <P align=justify><STRONG>سرزده و غیرقابل پیش بینی نباشید</STRONG></P> <P align=justify>زن ها دوست ندارند میهمان ناخوانده داشته باشند، بنابراین به آنها وقت کافی بدهید تا آماده کارهایشان شوند. آمادگی آنها برای هرامری حیاتی است.</P> <P align=justify></P> <P align=justify><STRONG>سلامت روح و جسم</STRONG></P> <P align=justify>به او سفارش کنید و خود نیز مراقب سلامت روحی و جسمی خودتان باشید.بساری از مردان مراقب سلامتی خود نیستند و این برای همسرانشان مشکل بوجود می‌آورد و این افراد به سلامتی طرف مقابل هم اهمیت نمی دهند ولی به خاطر داشته باشند همسرتان نمیتواند مدام دنبال شما باشد. چرا که او عشق شما و همسر شماست نه مادرتان و خود نیاز به توجه دارد ؛ پس به سلامتی خود و او اهمیت دهید .</P> <P align=justify>ما معتقدیم&nbsp;چهار نیاز روحی اساسی وجود دارد :</P> <P align=justify>** نیاز به دوست داشتن و دوست داشته شدن</P> <P align=justify>** نیاز به تعلق داشتن</P> <P align=justify>** نیاز به داشتن تصور ذهنی خوب از خود</P> <P align=justify>** نیاز به آزادى</P> <P align=justify>&nbsp;</P> <P align=center><A title="" href="http://www.safabazar.co/" target=_blank><IMG src="http://www.bazarsafa.co/images/ax/tabligh%20safabazar.jpg"></A></P>